A KLUBKÁRTYA HASZNÁLAT
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA:

 • KLUBKÁRTYA tulajdonos lehet valamennyi természetes személy, aki a klubtagságra vonatkozó feltételeket és a Gorilla gym & fitness házirendjét elfogadja, regisztrál és kifizette a KLUBKÁRTYA díját.
 • A KLUBKÁRTYA tulajdonos, jogosultságát érvényes KLUBKÁRTYÁVAL igazolja.
 • A KLUBKÁRTYA vásárlója illetve tulajdonosa a vásárlással, felhasználással elfogadja jelen szabályzatot és kifejezetten hozzájárul a rögzített adatainak Kibocsájtó általi kezeléséről.
 • A KLUBKÁRTYA tulajdonos köteles a házirendet példamutatóan betartani és a KLUB jó hírét megőrizni.
 • A KLUBKÁRTYA névre szól, nem átruházható és pénzre váltható.
 • A KLUBKÁRTYA elvesztése, ellopása esetén a kártya letiltható, kártyacsere kizárólag díjfizetés ellenében, személyesen lehetséges. A bejelentés elmulasztásából illetve a téves bejelentésből származó károkért való felelősséget kibocsátó kizárja.
 • A KLUBKÁRTYA pótlásának díja 2000 Ft.
 • A KLUBKÁRTYA kedvezmények egymással, valamint más kedvezményekkel nem vonhatók össze.
 • A KLUBKÁRTYA kedvezmények a szabályzatban meghirdetett és megjelölt termékekre és szolgáltatásokra érvényesek.
 • A KLUBKÁRTYA kedvezmények érvényessége, beválthatósága bérlet típusonként eltérő lehet, a kedvezmények beválthatóságát a kibocsátó előzetesen korlátozhatja.
 • A KLUBKÁRTYA Kibocsátó megtagadhatja a kedvezmények biztosítását, amennyiben a kártyával történő visszaélést tapasztal.
 • A KLUBKÁRTYA Kibocsátó fenntartja a jogot a kedvezmények körének, mértékének, valamint a KLUBKÁRTYA árának megváltoztatására, a kedvezmények megszüntetésére.
 • A KLUBKÁRTYA kedvezmény érvényesítésének feltétele a kedvezményre való jogosultság felhasználáskori megléte, melyet a recepciós minden esetben ellenőriz.
 • A KLUBKÁRTYA kedvezményt adó partnereinknél való felhasználáskor a személyazonosság igazolása szükséges lehet.
 • A KLUBKÁRTYÁT igényelni személyesen, a Gorilla gym & fitness recepcióján, egyszeri fényképes regisztrációt követően lehet.
 • A KLUBKÁRTYA határozatlan ideig érvényes.
 • A KLUBKÁRTYA Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzat az irányadó jogszabályokkal összhangban bármikor egyoldalúan módosítsa.

Jelen szabályzatra valamint a kártyahasználat jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekre a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai és előírásai irányadóak.

Jelen kártyaszabályzat 2018.07.27. napján lép hatályba.